tăng cơ bắp bằng ăn chay

Có thể xây dựng cơ bắp đẹp ngay cả với ăn chay

1-18

Tuy nhiên, các vấn đề phát sinh do sự lựa chọn thiếu thông minh khi ăn chay . Hầu hết các chế độ ăn chay không có đủ protein và